រោងចក្រលាយផ្លូវ

  • រោងចក្រលាយសម្ភារៈផ្លូវ

    រោងចក្រលាយសម្ភារៈផ្លូវ

    1. ឧបករណ៍លាយបេតុងទទួលយកបច្ចេកវិជ្ជាលាយគ្មានបន្ទះស្រទាប់ ដើម្បីជៀសវាងការពាក់លើបន្ទះលាយ និងបន្ទះស្រទាប់ម្តង និងសម្រាប់ទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។2. សម្ភារៈទាំងអស់ត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងក្នុងមាត្រដ្ឋានអេឡិចត្រូនិច ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍បំប្លែងប្រេកង់អថេរ ដែលមានទំងន់ខ្ពស់